Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Châu Thành

Xóm Tiến Thành
0919829478
nan-quyhop-thcschauthanh@edu.viettel.vn