Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Châu Thành

Xóm Tiến Thành
0919829478
c2chauthanh.qh@nghean.edu.vn